Η σύμπραξη

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “Δημόκριτος”

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “Δημόκριτος” είναι το μεγαλύτερο πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με 50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη και στον άνθρωπο. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διατηρώντας παράλληλα τη διοικητική και οικονομική του αυτονομία. Αποστολή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” είναι: Η διεξαγωγή υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η ανάπτυξη ανταγωνιστικής τεχνογνωσίας με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε νέες ερευνητικές περιοχές και προηγμένες τεχνολογίες, η αξιοποίηση και διάχυση της καινοτομίας στη χώρα, η συνεργασία με ελληνικά και διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών. Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” συγκροτείται από τα εξής πέντε (5) Ινστιτούτα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας, Ινστιτούτο Ναοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής.

Περισσότερα
athena-logo

Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” Παράρτημα Ξάνθης / ΙΕΛ Ξάνθης

Το Ε.Κ. «Αθηνά» διεξάγει υψηλής ποιότητας έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή γνώσεων και καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών, με στόχο πάντα να εξασφαλίζει ότι αυτή η έρευνα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, ειδικά όσον αφορά τις τοπικές ανάγκες. Το Ε.Κ. «Αθηνά» αποτελείται από 3 Ινστιτούτα (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου–ΙΕΛ με το Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων–ΙΝΒΙΣ, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων–ΙΠΣΥ) και 5 Μονάδες (Corallia – Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών–CORALLIA, Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων–ΜΟΔΙΑΠ, Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης–ΡΑΑ, Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών–ΠΕΔΙΤΕ, Μονάδα Φαρμακοπληροφορικής). Το Ε.Κ. «Αθηνά» υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο έρευνας και καινοτομίας, αρχίζοντας από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, συνεχίζοντας με τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών, και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα. Η έρευνα και η ανάπτυξη πραγματοποιούνται τόσο στο επίπεδο της ίδιας της τεχνολογίας των πληροφοριών όσο και στις ειδικές εφαρμογές.

Περισσότερα
sofistik-logo

SOFiSTiK Hellas Α.Ε.

Η SOFiSTiK Hellas Α.Ε. (SOF) είναι μικρομεσαία εταιρία ανάπτυξης και διάθεσης τεχνικού λογισμικού στον τομέα των κατασκευών πολιτικού μηχανικού. Κύρια έμφαση δίνεται στη δομική συμπεριφορά των κατασκευών μεγάλης κλίμακας. Τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με Ελληνικά Ερευνητικά Ιδρύματα αναπτύσσει λογισμικό υπολογιστικής ρευστομηχανικής (Computational Fluid Mechanics, CFD) στοχεύοντας αρχικά στην αλληλεπίδραση ροής ανέμου και κατασκευών για τη βελτιστοποίησης του σχεδιασμού των κατασκευών ευαίσθητων σε αεροδυναμικές φορτίσεις. Το λογισμικό ανάλυσης ροής είναι γενικευμένο και χρησιμοποιείται επίσης για την προσομοίωση συμβάντων φωτιάς σε κτίρια και υπόγεια έργα και σε συνδυασμό με μοντέλα προσομοίωσης συνπεριφοράς πλήθους. Επίσης χρησιμοποιείται για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, για την προσομοίωση μικροκλίματος εντός και εκτός των κτιρίων στο αστικό περιβάλλον, την αποτίμηση της ενεργειακής επάρκειας κτιρίων, τον έλεγχο θερμικής άνεσης στο εσωτερικό κτιρίων. Τμήματα των παραπάνω εφαρμογών λογισμικού ανέπτυξε κατά τη συμμετοχή της σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα Τεχνολογίας αιχμής (περισσότερα από 15). Οι πελάτες της εταιρίας – περίπου 400 – ανήκουν στα πιο εξέχοντα γραφεία συμβούλων μηχανικών της Ελλάδας, και περίπου 50 έχουν έδρα στην Κεντρική, Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

Περισσότερα
terracom-logo

Terracom Πληροφορική ΕΠΕ

Η Terracom Πληροφορική Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1999 στα Ιωάννινα με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών. H Terracom είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στη ελληνική περιφέρεια, με εξαιρετική τεχνογνωσία, παραγόμενη καινοτομία αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με πολύ έντονη εξωστρεφή δραστηριότητα. Η εταιρία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού για επιχειρήσεις φυσικής ασφάλειας (physical security). Η Terracom από το 2003 τηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008. Η τελευταία ανανέωση του πιστοποιητικού (Νοέμβριος 2016) έγινε από την διεθνώς αναγνωρισμένη UKAS και είχε πεδία εφαρμογής τον «Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Λογισμικού και την Εμπορία και Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων». Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σταθερά σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια για την προώθηση των προϊόντων της (IFSEC London UK, Security Essen, Cebit, Close Protection Technology Forum, CES Las vegas κλπ). Η εταιρία είναι επίσης πολύ δραστήρια στο Digital Marketing με εξαιρετικό Search Engine Optimization στα sites της. Σήμερα έχει πελάτες σε 77 χώρες. Αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά Horizon 2020 καθώς και εθνικά ερευνητικά έργα.

Περισσότερα