Ολοκλήρωση των τελικών δοκιμών του συστήματος ΕΣΤΙΑ

Ολοκλήρωση των τελικών δοκιμών του συστήματος ΕΣΤΙΑ

Από την 19/07 μέχρι την 23/07, η σύμπραξη του έργου ΕΣΤΙΑ, πραγματοποίησε τις τελικές δοκιμές του συστήματος πάνω σε ρεαλιστικά σενάρια χρήσης. Ο κάθε φορέας, προέβη σε παρουσίαση της εφαρμογής και του υποσυστήματος για την ανάπτυξη, των οποίων, ήταν υπεύθυνος. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Ξάνθης. Ωστόσο λόγω της κατάστασης που επικρατεί με την Covid – 19, η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Skype ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση από όλους τους φορείς.

Τα σενάρια εκτέλεσης του συστήματος βασίστηκαν σε 3 περιπτώσεις μελέτης, οι οποίες, είναι οι εξής:
Περίπτωση Μελέτης 1: Εκδήλωση φωτιάς σε μεμονωμένο διατηρητέο κτήριο.
Περίπτωση Μελέτης 2: Διάδοση της φωτιάς από κτήριο στην αστική περιοχή πολιτιστικής αξίας.
Περίπτωση Μελέτης 3: Ταυτόχρονη εκδήλωση πολλών εστιών πυρκαγιάς σε διαφορετικά σημεία.

Σε όλες τις περιπτώσεις μελέτης, λήφθηκαν υπόψιν και εξετάστηκαν παράγοντες, σχετικά με τα ακόλουθα:
• Ψηφιοποίηση, Ταξινόμηση και Χαρακτηρισμός.
• Εκτίμηση Κινδύνου, Εκπόνηση Σχεδίων Ετοιμότητας.
• Εκπαίδευση Προσωπικού.
• Παρακολούθηση, Συντονισμός και Διαχείριση.

Οι ομάδες συμμετοχής, εκτέλεσαν απαιτητικά σενάρια, στα οποία, απαιτείτο η αναφορά περιστατικού φωτιάς μέσω της mobile εφαρμογής, η διαχείριση του περιστατικού από το κέντρο ελέγχου και στη συνέχεια η αποστολή οδηγιών για την ασφαλή συγκέντρωση του πλήθους στο καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης.

Οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και το σύστημα ΕΣΤΙΑ οδεύει αισίως προς την ολοκλήρωσή του.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.