Εφαρμογή διαχείρισης περιστατικών

Εφαρμογή διαχείρισης περιστατικών

Η Εφαρμογή Διαχείρισης Περιστατικών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της πλατφόρμας ΕΣΤΙΑ. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για τον κεντρικό συντονισμό και έλεγχο κατά τη διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν κατά την εκδήλωση πυρκαγιάς, η οποία, λαμβάνει δεδομένα από το σύστημα “Μελέαγρος” για την ανίχνευση πυρκαγιάς.

Η Εφαρμογή Διαχείρισης Περιστατικών υπάγεται στο Υποσύστημα Διαχείρισης, το οποίο είναι το ένα από τα δύο κύρια υποσυστήματα της πλατφόρμας ΕΣΤΙΑ και το οποίο, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Ενότητα Ανίχνευσης που εξασφαλίζει την ανίχνευση πυρκαγιάς.

  • Ενότητα Ελέγχου που προσφέρει σε πραγματικό χρόνο στους αρμόδιους φορείς εποπτεία των περιστατικών, υποστήριξη λήψης αποφάσεων και συντονισμό των δυνάμεων επέμβασης.

  • Ενότητα Ενημέρωσης που διαχειρίζεται την αποστολή ειδοποιήσεων και οδηγιών στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Περιστατικών, όπως φαίνεται και στην εικόνα, ο υπεύθυνος στο Κέντρο Επιχειρήσεων εφαρμόζοντας τα κατάλληλα φίλτρα μπορεί να έχει πρόσβαση σε δεδομένα της περιοχής του ενδιαφέροντός του.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.