Επικοινωνία και διασύνδεση του συστήματος Μελέαγρος με το ολοκληρωμένο σύστημα ΕΣΤΙΑ

Επικοινωνία και διασύνδεση του συστήματος Μελέαγρος με το ολοκληρωμένο σύστημα ΕΣΤΙΑ

Με τη βοήθεια του συστήματος Μελέαγρος και τη διασύνδεση αυτού με την πλατφόρμα ΕΣΤΙΑ, έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε περιστατικά πυρκαγιάς από την συγκεκριμένη πηγή εισόδου δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η αυτόματη λήψη περιστατικών, καθώς και η δημιουργία νέων σεναρίων με βάση τα δεδομένα αυτά.

Το σύστημα Μελέαγρος, αξιοποιεί εικόνα από απλές κάμερες (στο ορατό φάσμα) με σκοπό την ανίχνευση καπνού ή φωτιάς. Για την ανίχνευση πυρκαγιάς γίνεται χρήση σύγχρονων αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας.

Το σύστημα έχει δοκιμαστεί για περιστατικά, τα οποία, είναι διαφορετικά και προφανώς από διαφορετικές κάμερες καθώς και για περιστατικά, τα οποία, έχουν εντοπιστεί από 2 διαφορετικές κάμερες. Το ακόλουθο screenshot, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα και η εστία φωτιάς έχει ουσιαστικά παραχθεί από διαφορετικές κάμερες και εν συνεχεία, παρουσιαστεί στο web app με τα ανάλογα αποτελέσματα.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.