Απεικόνιση των αποτελεσμάτων ενός σεναρίου

Απεικόνιση των αποτελεσμάτων ενός σεναρίου

Το ολοκληρωμένο σύστημα ΕΣΤΙΑ αποτελεί την πλέον καινοτόμα λύση στην περίπτωση διαχείρισης καταστροφών. Μέσω της δυνατότητας επιλογής ανάμεσα σε αποθηκευμένα σενάρια προσομοίωσης, η λήψη αποφάσεων σε περιόδους κρίσης, όπου ο χρόνος είναι πολύτιμος, υποστηρίζεται αποτελεσματικά. Αυτό είναι κάτι, το οποίο, κρίνεται ως ζωτικής σημασίας, καθώς διαφυλάσσονται ανθρώπινες ζωές και ο πολιτιστικός πλούτος του τόπου.

Πιο συγκεκριμένα, στο ολοκληρωμένο σύστημα ΕΣΤΙΑ, η απεικόνιση των αποτελεσμάτων ενός σεναρίου μπορεί να γίνει με βάση το πλήθος ή την φωτιά ή ακόμη και τον συνδυασμό τους. Για την περίπτωση του πλήθους προσφέρεται η δυνατότητα απεικόνισης με βάση, την κατανομή του στον χώρο, τον τραυματισμό από εγκαύματα καθώς και την παρουσία αναπνευστικών προβλημάτων. Για την περίπτωση της φωτιάς, προσφέρεται η δυνατότητα απεικόνισης με βάση τον καπνό, την ενέργεια και την θερμότητα.

Συνεπώς, η επιτυχημένη απεικόνιση, βοηθά τον υπεύθυνο διαχείρισης της κρίσης εκείνη τη στιγμή, να επιλέξει τις κατάλληλες κινήσεις και ενέργειες για την αποτελεσματική και δίχως ανθρώπινες απώλειες και με όσο το δυνατόν λιγότερες υλικές ζημιές.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.