Εναρκτήρια συνάντηση του έργου

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου

Στις 12 Οκτωβρίου 2018, οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου ΕΣΤΙΑ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» Παράρτημα Ξάνθης, SOFiSTiK Hellas, και Terracom πραγματοποίησαν την πρώτη συνάντηση μετά την επίσημη ημερομηνία ανάθεσης του έργου, στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες φορείς είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν όλες τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τους δύο πρώτους μήνες του έργου, να διαρθρώσουν ένα πλάνο ενεργειών για την υλοποίησή του και να προγραμματίσουν τα καθήκοντα μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης συζητήθηκαν θέματα συντονισμού και διαχείρισης για την επιτυχή επίτευξη των στόχων του έργου.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να ολοκληρώσουν με επιτυχία το έργο ΕΣΤΙΑ, μέσω της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας πρόβλεψης, ανίχνευσης και διαχείρισης κρίσεων που σχετίζονται με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός ενός οικιστικού περιβάλλοντος που αποτελεί μέρος της ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς.

No Comments

Post A Comment